Press "Enter" to skip to content

Rugi tidak belajar Al-Quran di Negeri yang Aman

avidwijaya 0

Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Shalallahialaihiwassalam melalui perantara malaiikat Jibril. Al-Quran merupakan salah satu rukun iman yang ketiga. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup kaum muslimin. Didalamnya terdapat petunjuk untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan akhirat.

Rugilah jikalau kita tidak mempelajari Al-Quran di dunia ini. Apalagi bila hidup di negeri aman yang sentousa. Taruhlah kita bandingkan dengan negara yang berkecamuk perang seperti di negieri Syam (Suriah, Palestina) di negara tersebut banyak sekali orang yang semangat untuk mempelajari Al-Quran dari mulai anak-anak hingga dewasa. Bahkan dalam keadaan dihujani bom-bom yang dapat meregang nyawa mereka, merekapun tetap semangat.

Berikut adalah cuplikan keadaan di negeri syam:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *